مرکز ترجمه ناتی

17:30 - 08:30

شنبه - چهارشنبه

تهران، صادقیه،

بین فلکه اول و دوم

درخواست پیش فاکتور

تعرفه ترجمه ناتی

تعرفه ها به روز بوده و با پیش فاکتورهای ارسالی مطابقت خواهد داشت.

دسته بندی اسناد / شرح سند مبنای واحد هزینه‌ی ترجمه (ریال)
ریز نمرات دبیرستان و پیش دانشگاهی هر ترم 150000
ریز نمرات دانشگاه غیر پزشکی هر ترم 180000
ریز نمرات دانشگاه پزشکی هر ترم 200000
کارت شناسایی هر کارت 250000
کارت معافیت هر کارت 250000
کارت ملی هر کارت 250000
ابلاغیه یا اخطار قضایی 350000
برگ مرخصی 350000
توصیه نامه تحصیلی (بعد سوم راهنمایی) 350000
جواز اشتغال به کار 350000
حکم بازنشستگی (کوچک) 350000
دفترچه بیمه 350000
دیپلم پایان تحصیلی متوسطه یا پیش دانشگاهی 350000
ریز نمرات دبستان و راهنمایی هر سال تحصیلی 250000
سند تلفن همراه 350000
شناسنامه 300000
فیش مستمری (کوچک) 300000
کارت بازرگانی هوشمند 250000
کارت عضویت نظام مهندسی 250000
کارت نظام پزشکی 250000
کارت واکسیناسیون تا سه نوع واکسن 250000
کارت پایان خدمت 250000
گزارش ورود و خروج از کشور 300000
گواهی اشتغال به تحصیل 300000
ابلاغیه و یا اختار قضایی 300000
گواهی تجرد، تولد یا فوت 300000
گواهینامه رانندگی 250000
گواهی عدم خسارت خودرو(نیم برگ) 350000
گواهی عدم سوء پیشینه 350000
گواهی ریز نمرات دانشگاهی 350000
گواهی رتبه معدل دانشگاهی 350000
نامه اداری هر صفحه 400000
گواهی صدور مرخصی هر صفحه 350000
اساسنامه ثبت شرکت ها فرمی هر صفحه 300000
اوراق مشارکت یا اوراق قرضه 350000
انواع قبوض (برق، آب، گاز، پرداخت بیمه یا غیره) هر قبض 350000
برگ تشخیص مالیات، مالیات قطعی هر صفحه 500000
برگ آزمایشات پزشکی کوچک هر صفحه 300000
برگ جلب یا احضاریه هر صفحه 350000
برگ سابقه بیمه تامین اجتمائی هر صفحه 350000
پروانه دائم پزشکی 400000
پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی 400000
پروانه نشر و انتشارات 300000
پروانه وکالت 300000
پرینت های بانکی کوچک (تا 10 سطر) 300000
تقدیرنامه، لوح سپاس، حکم قهرمانی (کوچک) 300000
ثبت علام تجاری یا ثبت اختراع 450000
جواز دفن 300000
جواز کسب 300000
روزنامه رسمی تغیرات یا تصمیمات (کوچک) 300000
ریز مکالمات تلفن هر صفحه 300000
سرفصل دروس هر صفحه 400000
سند وسائل نقلیه سبک 450000
فیش حقوقی (کوچک) 400000
فیش مستمری (بزرگ) 400000
کارت مباشرت 300000
کارنامه توصیفی ابتدایی هر صفحه 350000
پروانه شهرسازی هر صفحه 400000
کارت واکسیناسیون بیش از سه نوع واکسن 300000
گواهی اشتغال بکار (بدون شرح وظایف) 400000
گذرنامه (بدون روادید) 300000
گواهی بانکی با سپرده بانکی 300000
گواهی پایان تحصیلات کاردانی 400000
گواهی پایان تحصیلات کارشناسی 400000
گواهی پایان تحصیلات کارشناسی ارشد 400000
گواهی پایان تحصیلات دکتری 400000
گواهی فنی و حرفه ای (یک رو) 400000
گواهی عدم خسارت خودرو (تمام برگ) 300000
گواهی ها (سایر موارد) 400000
لیست بیمه کارکنان کوچک (تا 10 نفر) 300000
اجاره نامه، بنچاق یا صلح نامه محضری هر صفحه 400000
اساسنامه ثبت شرکت غیر فرمی هر صفحه 400000
بیمه شخص ثالث، قرارداد بیمه هر صفحه 400000
ترازنامه شرکت ها، اضهار نامه مالیاتی هر صفحه 500000
تقدیرنامه، لوح سپاس، حکم قهرمانی (بزرگ) 400000
پروانه پایان کار ساختمان هر صفحه 400000
پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان هر صفحه 400000
پروانه مهندسی هر صفحه 500000
پرینت های بانکی بزرگ (بیش از 10 سطر) 400000
حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی 400000
حکم افزایش حقوق 400000
حکم بازنشستگی 400000
دفترچه بازرگانی 400000
روزنامه رسمی تغییرات و تصمیمات (بزرگ) 400000
فیش حقوقی (بزرگ) 500000
قرارداد استخدامی هر صفحه - حداکثر 20 سطر 650000
کارت شناسایی کارگاه هر صفحه 400000
گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی هر صفحه 400000
گواهی حصر وراثت 400000
لیست بیمه کارکنان (بزرگ) هر صفحه 400000
مبایعه نامه، اجاره نامه با کد رهگیری هر صفحه 400000
موافقت اصولی 400000
آگهی تاسیس (ثبت شرکت ها، روزنامه رسمی) 500000
اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهاد نامه، اقرار نامه) هر صفحه 700000
بار نامه هر صفحه 500000
برگه آزمایش پزشکی (بزرگ) هر صفحه 500000
برگ سبز گمرکی هر صفحه 500000
برگ نظریه کارشناسی ملک هر صفحه 600000
پروانه بهره برداری (پشت و رو) 500000
جواز تاسیس 500000
دفترچه وکالت 500000
سند ازدواج یا رونوشت آن 750000
سند وسائل نقلیه سنگین 500000
سند مالکیت دفترچه ای 600000
قیم نامه هر صفحه 500000
گواهی اشتغال بکار با شرح وظایف 650000
گواهی اشتغال بکار با شرح وظایف و شرح شرکت 700000
مالیات بر ارث هر صفحه 500000
وکالت نامه (نیم برگ) 500000
چارت سازمانی 700000
اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت نامه (پشت و رو) 700000
اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی) هر صفحه 700000
سند طلاق یا رونوشت آن 900000
سند مالکیت تک برگی 850000
قرارداد هر صفحه - حداکثر 20 سطر 650000
وکالت نامه بزرگ هر صفحه 700000

ﺗﺒﺼﺮه ۱- در ازاي ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ ۱۵ هزار تومان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺮخﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد:
الف) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي دﻓﺘﺮي (ﮐﭙﯽ، ﭘﻠﻤب و غیره) ؛
ب) ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺮ ﺻﻔﺤﻪ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎوي ﻣﻬﺮ، اﻣﻀﺎء ﯾﺎ روادﯾﺪ؛
ج) ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻫﺮ اﻧﺘﻘﺎل در ﺳﻨﺪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ؛

ﺗﺒﺼﺮه ۲- ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮرد ﺛﺒﺖ وﻗﺎﯾﻊ ازدواج و ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﻮت ﻫﻤﺴﺮ، ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت و ﯾﺎ وﻓﺎت ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ۷ هزار تومان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﻣﺬﮐﻮر در ﻧﺮخﻧﺎﻣﻪ اﻓﺰوده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه ۳- هزینه ترجمه هر نسخه اضافه تنها در زمان مراجعه اول و همزمان با آن برای هر نسخه ۲۵% (بدون در نظر گرفتن هزینه مهر ناتی) هزینه ترجمه می باشد، اما برای مراجعات بعدی، کار جدید محسوب می شود.

ﺗﺒﺼﺮه ۴-هزینه هر مهر و سربرگ ناتی ۲۰ هزار تومان می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه ۵-هزینه هر برگ کپی برابر اصل و سرتیفای آن با مهر ناتی ۳۵ هزار تومان می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه ۶-هزینه کپی رنگی به همراه سرتیفای پیوستی هر برگ ۵ هزار تومان می باشد.

ﺗﺒﺼﺮه ۸-ترجمه قسمت سایر شرایط (حق تحصیل، طلاق و غیره) در سند ازدواج ۱۰ هزار تومان می باشد

ﺗﺒﺼﺮه ۷-اصلاحی از جانب مشتری پس از گذشت ۷ روز کاری از زمان تحویل به منزله کار جدید محاسبه خواهد شد. تا قبل از ۷ روز هزینه اصلاحی از جانب مشتری به ازای هر کار ۳۰ هزار تومان محاسبه میگردد.