مرکز ترجمه ناتی - ناتی سنتر

17:30 - 08:30

شنبه - چهارشنبه

تهران، صادقیه،

بین فلکه اول و دوم

درخواست پیش فاکتور
عکس نوشته

برابر اصل سازی مدارک (سرتیفای)

به دلیل عدم آگاهی مراجعه کنندگاه و مشتری های ترجمه ناتی به کرات دیده شده که مدارک آنها توسط وکیل مهاجرتی، وکیل دادگستری و یا دفتر اسناد رسمی برابر اصل شده است.

ولی واقعا همه اینها نیاز است؟ آیا این افراد می توانند مدارک شما را برابر اصل کنند؟ آیا مهر این افراد برای ترجمه ناتی معتبر است؟

خیر!

برابر اصل سازی مدارک در هر کشوری باید طبق قوانین آن کشور انجام شود. در خاک استرالیا، دندانپزشک، معلم، کارمند بانک و غیره میتوانند مدارک شما را برابر اصل کنند. و در خاک ایران این کار توسط دفاتر اسناد رسمی و مترجم رسمی دادگستری انجام می شود. برابر اصل سازی مدارک با مهر انگلیسی دفاتر اسناد رسمی کاملا غیر قانونی می باشد. در خاک ایران، مدارک فارسی توسط دفاتر اسناد رسمی با مهر فارسی انجام شده و مدارک انگلیسی توسط مترجم رسمی انگلیسی دادگستری انجام می شود.

با توجه به اینکه ترجمه ناتی در واقع ترجمه رسمی استرالیا می باشد، و دولت، سازمان مهاجرتی و سازمانهای ارزیابی فقط و فقط مترجم ناتی را به رسمیت می شناسند، پس برای ترجمه و برابر اصل سازی (سرتیفای) مدارک ناتی فقط مهر و امضای مترجم ناتی دارای اعتبار است نه مهر وکیل و غیره.

هشدار:

متاسفانه به دلیل عدم آگاهی مردم گاها مشتریان ترجمه مورد سو استفاده بعضی دفاتر ترجمه ناتی شده و مبالغ زیادی بابت مهرهای بی اعتبار و بی ارزش پرداخت می کنند و اینگونه مهرها صرفا جهت دریافت پول و جو سازی استفاده می شود و ارزش مازادی برای ترجمه ندارند.

توجه داشته باشید که مدارک فارسی برابر اصل شده توسط دفاتر اسناد رسمی ایران دارای اعتبار برای ترجمه ناتی هستند و می بایستی خود مهر برابر اصل و مهر برجسته نیز ترجمه شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره رایگان ترجمه با ما تماس بگیرید.

نوشته شده توسط:
Published on