مرکز ترجمه ناتی

17:30 - 08:30

شنبه - چهارشنبه

تهران، صادقیه،

بین فلکه اول و دوم

درخواست پیش فاکتور
عکس نوشته

ترجمه ناتی چیست؟

ترجمه ناتی در واقع ترجمه رسمی استرالیا و نیوزیلند می باشد. کلمه ناتی مخفف National Accreditation Authority for Translators and Interpreters Ltd هست که استاندارد ها ترجمه را تنظیم و کیفیت ترجمه را اعبتار سنجی می کند. ناتی سعی دارد استاداردهای ترجمه را همیشه بالا و به روز نگه دارد. هدف اصلی این ناتی ارائه گواهی و مجوزهای ترجمه برای افراد هست تا آنها بتوانند با این مجوزها به حرفه ترجمه مشغول شود.

این مجوز در قالب یک مهر که به مهر ناتی معروف است به افرادی که در آزمون ناتی قبول شوند داده می شود. این آزمون توسط خود شرکت ناتی برگذار شده و در پایان به قبول شده گان اجازه ترجمه میدهد. تاریخ انقضاء مجوز ترجمه ناتی در مهر ناتی ارائه شده و همچنین در سایت رسمی خود ناتی ذکر شده است. مترجم ناتی میتواند سه ماه قبل از انقضاء مجوز ترجمه، اقدام به تمدید آن کند.

ترجمه ناتی به صورت یکسو عمل میکند. یعنی اینکه مترجمی که پروانه ترجمه فارسی به انگلیسی را دریافت کرده است، فقط حق ترجمه متون فارسی به انگلیسی را دارد، نه بلعکس. مترجم های ناتی به نوعی معتمد سفارت و اداره مهاجرت استرالیا محسوب می شوند و در شرایطی میتوانند با مهر خود مدارک مشتری ها را برابر اصل کنند.

نوشته شده توسط:
Published on